Shinelle, Arkemi and Loft Sweden win competition in Västervik! The team behind Trekvart aquire the land allocation agreement to develop a block of 86 rental apartments, divided on three wooden buildings with generous shared spaces.

A picture showing the yard of Trekvart
A picture showing the facade of Trekvart

“Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i ett förslag som genom form och funktion bidrar till att skapa en träbyggnad som visar vägen in i 2020-talet samt adderar en ny årsring till området. Kommunen har en ambition att bygga vidare på denna tradition och sätta träbyggnader i ett modernt sammanhang. Genom denna tävling vill kommunen inspirera och bidra till att stimulera marknaden för att bygga fler flerbostadshus i trä”, framgår det i Västerviks kommuns tävlingsinbjudan.

“Vi är tacksamma för förtroendet och möjligheten som vi har fått för att bidra med ett unikt tillskott till Västerviks bostadsutbud. Vi vill skapa ett kvarter för Västerviksbor som främjar hållbarhet både i byggtekniska lösningar och sociala aspekter. I vårt kvarter finns det något för alla familjestorlekar och plånböcker: från en liten etta som första bostad till en generös femma högst upp och med egen takterrass”, säger Michael Maroutian, byggherre och VD för Shinelle Fastighetsholding.

“Västervik har en lång tradition av träbyggnad med en historia som präglas av trä som ett drivande material i stadens ekonomi och arkitektur. Det är ett mycket intressant initiativ från kommunen att redan i tävlingsskedet sätta krav på träbyggnad – i det avseendet tror och hoppas vi att Västervik kan bli en förebild för landets andra kommuner! Trä är ett fantastiskt material som kan hjälpa oss att reducera byggindustrins enorma klimatpåverkan. I vårt förslag använder vi oss av träets unika egenskaper, inte bara som fasadmaterial men även som bärande stomme”, säger Kayrokh Moattar, arkitekt och VD för Arkemi. “Att leva hållbart i gemenskap innebär att en mängd olika behov måste bemötas för att skapa ett lyckat mikro-samhälle inom bostadskvarteret. Gemensamma funktioner skapar tillhörighet och samband mellan de boende, medan grönskan och naturliga material inför liv, värme och trevnad till bostadsmiljön. I gestaltningen har vi lagt mycket energi på att visa omsorg också mot det övriga grannskapet och vi tror starkt att förslaget kommer att lyfta området som helhet. Ett torg med café och uteservering blir en liten gåva från oss till grannarna!”

Niclas Syrén, projektledare och VD för Loft Sweden beskriver hur det är att bo i kvarteret: “Alla som bor i Trevkart har tillgång till balkong eller uteplats, men även gemensamhetslokal med takterrass i det egna huset där de kan fira födelsedagen eller ha en kräftskiva. Växthuset och planeringslådorna på gården möjliggör odling året runt. Du kan lämna din gamla bok som du inte behöver i mini-återbrukscentralen och ta sticklingar som grannen har lämnat där i stället. Varför inte boka bilpoolen till helgens utflykt eller skjutsa barnen till förskolan med en låne-elcykel? Jobbar du hemifrån och bor litet så kan du sätta dig i caféet nedanför och arbeta med en kopp nybryggt kaffe på bordet.” .

Se mer av förslaget här